Kategorie: Ostatní články

Cykly čtení v liturgickém roce

Liturgické texty jsou rozděleny do ročních cyklů, aby se věřící mohly snáze seznámit se všemi evangelními texty (Marek, Matouš, Lukáš a Jan) liturgického roku.

Cyklus liturgických textů se mění s příchodem nového liturgického roku. Ten začíná 1. nedělí adventní - nejbližší neděle 30. listopadu.

CYKLY NEDĚLNÍCH ČTENÍ:

Pro jednotlivé neděle liturgického roku jsou liturgické texty rozděleny do tří cyklů:
Cyklus A - Matouš
Cyklus B - Marek
Cyklus C - Lukáš.
Janovo evangelium se čte v době velikonoční a zvláštních příležitostech. Také někdy doplňuje cyklus B, protože jeho čtení jsou nejkratší. Čtení pro neděle liturgického roku všech tří cyklu jsou v lekcionáři číslo I.

URČENÍ CYKLU NEDĚLNÍHO ČTENÍ:

Cyklus nedělního čtení můžeme určit následovně: Liturgické texty cyklu C se čtou vždy v takovém roce, který je dělitelný třemi (bezezbytku). Např. rok 2007:3 = 669, proto se budou v roce 2007 číst nedělní čtení z cyklu C. Po něm bude následovat cyklus A a potom cyklus B.

CYKLY ČTENÍ VŠEDNÍCH DNŮ:

Texty čtení všedních dnů liturgického mezidobí jsou rozděleny do cyklů dvou:
Cyklus I. a Cyklus II.
Cyklus I. se čte v liché roky, cyklus II. se čte v roky sudé. Čtení pro všední dny liturgického mezidobí nalezneme v lekcionářích č. III a č. IV.

Naproti tomu čtení všedních dnů doby adventní, vánoční, postní a velikonoční jsou každý rok stejná, proto nejsou rozdělaná do žádných cyklů. Tyto čtení nejdeme v lekcionáři č. II.

PROČ JE DOBRÉ TOTO ZNÁT?

Varhaník by tyto věci měl znát hlavně proto, že žalm, který doprovází nebo zpívá, myšlenkově navazuje na první čtení. Pokud se dobře nevyzná v cyklech čtení liturgického roku a nebude mít zrovna po ruce liturgický kalendář, mnohdy nebude schopen ke mši najít příslušný žalm.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.